Ortopedická obuv dle zdravotního stavu a postižení.

Ortopedickou obuv vyrábíme do 2 měsíců.

Ortopedická obuv je částečně hrazená zdravotními pojišťovnami, s nimiž máme uzavřeny smlouvy. Poukaz na ortopedickou obuv musí vystavit lékař.

Kódy ortopedické obuvi

Obuv ortopedická individuálně zhotovená jednoduchá:

Sk.: 24 – kód: 4000045….do 18let…2 páry /1 rok …….. úhrada poj. 50%

Sk.: 24- kód: 4000046……od 19 let….2 páry / 3 roky ….. úhrada poj. 50%

Obuv ortopedická individuálně zhotovená středně složitá:

Sk.: 24- kód: 4000047……do 18 let….2 páry / 1 rok…….. doplatek do 500,-Kč

Sk.: 24- kód: 4000048 …..od 19 let…..2páry/ 3 roky……..doplatek do 1000,-Kč

Obuv ortopedická individuálně zhotovená velmi složitá:

Sk.: 24- kód: 4000049…..do 18 let….2 páry / 1 rok…………doplatek do 500,- Kč

Sk.: 24- kód: 4000050…od 19 let……2 páry / 3 roky……….doplatek do 1000,-Kč

Tyto kódy nepodléhají schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Obuv ortopedická individuálně zhotovená – přímá součást protetického ZP nebo obuv nahrazujícího přístroj: sk.: 24- kód: 4000051…….2 páry / 1 rok

Doplatek do 120,- Kč

Tento kód podléhá schválení revizním lékařem pojišťovny.